سلام . مثل اينکه اين روزها همش بايد از دير آپديت کردن وبلاگ عذر خواهی کنم . ولی واقعا سرم شلوغه و امتحانات نزديک و ما هم  که شب امتحانی . اعصابم ريخته بهم .اقليما هم وضع بهتری از من نداره . تازه کار هم هست و ديگه واقعا وقت واسه ی سر خاروندن نداريم . پس اين دير آپديت شدن رو به بزرگی خودتون ببخشيد . راستی شب يلدا تو دانشگاه مراسم داشتيم . جای همتون خالی . کلی خوش گذشت . تو يه بخش از مراسم هم اقليما با لباس محلی در نقش شهرزاد قصه ای رو از کتاب هزار و يک شب تعريف کرد . مراسم خوبی بود عسکهاش رو هم بزودی ميذارم تو وبلاگ.

داستان تایپ شده هم فعلا ندارم اما ايشا لا زودتر تایپ ميکنم و ميذارم اينجا .

فعلا خدا نگهدار