30۰   جزو هفت فیلم برگزیده سال از لحاظ جلوه های ویزه در مرحله اول جایزه اسکار شد. این که اسکار بگیرد یا نه مهم نیست ، مهم این است که به واسطه نامزدی در یکی از بخش های جایزه معتبر اسکار دوباره بر سر زبانها افتاد. اگرچه تمام اینها توطئه استکبار جهانی است ، اما هنوز هم باید فقط بنشینیم و فحش بدهیم و مرگ بفرستیم؟برای مقابله با این فیلم بعد از چند ماه بحث کارشناسی کنیم در تلویزیون که 300 فیلم بدی بود. در عرض دو ماه در یک سوله ساخته شده بود . اثری از هنر سینما در آن دیده نمی شد. مثل بازیهای کامپیوتری ساخته شده بود و ...با این فیلم فرهنگ ما زیر سئوال رفت و ما فقط حرف مفت زدیم . فروش میلیارد دلاری و اقبال میلیونی از این فیلم در سرتاسر دنیا را چشمهای کورمان ندید و فقط فحش دادیم و خیالمان راحت شد که این فیلم آنقدر غیر واقعی بود که هیچ کس آن را باور نمی کرد  غافل از اینکه این فیلم مخاطبش را درست شناخته بود. کودکانی که چند ساعت در روز خودشان این صحنه ها و این فضا را بازی می کنند . لوکیشن های فیلم 300 دقیقا بر اساس بازیهای کاپیوتری ساخته شده که این امر نقطه قوت و مخاطب ساز فیلم است نه نقطه ضعف آن. همه ی ما با صحنه هایی از کارتون ها و فیلم هایدوران کودکی مان زندگی می کنیم و تمام آنها به عنوان حقیقتی انکار ناپذیر در ذهن ما باقی مانده. هم نسل های من زورو را قهرمانی جوان مرد و انسانی درست کار و آزاده می دانند . حال تصور کنید اگر واقیت تاریخی این قصه چیزی خلاف فیلم آن بود آیا باز هم تغییری در تصور ما پیدا می شد؟ ما یی که هیچ اطلاع دیگری از حقیقت تاریخی آن واقعه نداشتیم.کودک امروز با بازیهای کامپیوتری بزرگ می شود به همین دلیل و به راحتی صحنه های غیر واقعی (و به نظر ما مسخره ی) مبارزات ، جهش های پرنده وار ، کشته شدن جمعی با یک ضربه و قتل عام چند هزار نفر در عرض جند دقیقه را باور می کند .علاوه بر این چرا این مرگ چند ین هزار نفر به دست 300 نفر به نظر ما غیر واقعی می رسد مگر خود ما از 1400 سال پیش کشته شدن چند هزار نفر به دست 72 نفر را باور نکرده ایم و سالی 2 ماه در این سوگ عزاداری نمی کنیم؟درست که بنگریم فیلم 300 بسیار نزدیک به واقعه کربلا ساخته شده. دشمن ظالم و غاصب پیغام می فرستد که اسپارتی ها همچون آتنی ها سر تسلیم فرود آورند اما در این بین عده ای ظلم را بر نمی تابند و رهبری اسپارتی با 300 نفر به جنگ لشگری چند صد هزار نفری می رود. قیام علیه ظالم. دشمن دیو سیرت. یاران کم. به همراه بردن فرزندان کم سن و سال در جنگ. ایستادگی و در نهایت کشته شدن  تمامی افراد در عین مظلومیت. تاریخی تحریف می شود و به خورد جهانیان داده می شود چیزی که سازندگان آن نیز می دانند حقیقت ندارد اما ما تا کنون چه کرده ایم برای نشان دادن حقایقی که به وجود آنها یقین داریم به جهانیان ؟فرهنگ امریکایی برای قهرمان نشان دادن خود دست به دامن قوه تخیل نویسندگان معاصرش می شود و از این بین قهرمانانی دروغین مثل مرد عنکبوتی، سوپر من ، اسپایدر من و ...در تمام دنیا حتی کشور ظلم ستیز ما خود نمایی می کنند در حالی پهلوانانی  همچون سورنا، رستم فرخ زاد، تهمتن، آرش، گرد آفرید ، اسفندیار، کورش ، خشایار و حتی امامان ما  لای صفحات قطور تاریخ و اسطوره خاک می خورند.ای کاش فحش را سپر خمودگیمان نمی کردیم.