تو(جونو) یی فرق داری با من ترانه. اگر با کسی دوست بشوی ، عاشق بشوی ، رابطه جنسی ات آنقدر طبیعی است که نویسنده داستانت مجبور نمی شود دنبال پسری ابله بگردد تا خواستگاری ات کند و صیغه ای حتما جاری شود و بعد حامله شوی و او بتواند مشکلاتت را به تصویر بکشد. تازه مشکلاتت آنقدر فانتزی است که کارگردان بتواند آن تیتراژ خوشگل را بگذارد اول فیلم.

غذا می خوری. سرت درد می گیرد. موسیقی گوش می کنی . به خیابان می روی و ....... حامله می شوی . به همین سادگی.

نه جونو ... نه ... نمی فهمی؟... نه .... فرق می کند... تو با رفتن به اولین مغازه و خرید بیبی چک و امتحان در همان مغازه شکت را برطرف می کنی . تازه دو خط متقاطع عمود را  به مغازه دار هم نشان می دهی .

 قصه ی سر زبانهای اهل محل نمی شوی که هیچ ، مغازه دار هم دنبالت نمی افتد. فاحشه گی ات برایش محرز نمی شود. به خانه که می روی از ترس پدرت فکر خودکشی به سرت نمی زند. اطرافیانت هم که بفهمند فوقش سرزنشت می کنن که چرا وقتی معلم ک ا ن د  و م  می کشید سر موز حواست به درس نبوده . که دقت نکردی . که ...

وقتی که می گویی من حامله ام ، پدرت حتی از جایش هم بلند نمی شود! موهایش را نمی کند!  سیاه و کبود نمی شوی! اینکه هنوز زنده ای فقط بخاطر بی غیرتی پدر است و بس.ناماداری ات کمکت می کند برای به دنیا آوردن کودک حرام زاده ات؟!

پدرت خوشحال است که پدر بزرگ می شود؟!

و تو. تو جونو. نگران از ریخت افتادن سینه هایت هستی؟!  جین نمی توانی بپوشی ؟!

خداوکیلی نامادریت هم آمده بود سونوگرافی؟  ذوق هم می کرد....؟!!! از مدرسه هم اخراجت نکردند؟

نه جونو. باورم نمی شود. از مریخ آمده ای تو بخدا.

بچه به دنیا می آید. زندگی بر می گردد به روزهای گذشته. کودک مشکل شناسنامه ندارد.جونو و دوست پسرش نشسته اند روبروی هم. گیتار هم میزنند. نمایی زیبا از ویلایی قشنگ و سرسبز.یک بوسه ی زیبای تابستانی.

فیلم تمام می شود و این مهمترین تفاوت یک زن مریخی است با زن آزاد ایرانی.