سلام به تمامی دوستان عزيزی که اين چند وقت با اظهار لطفشون شرمنده ام کردن. ببخشيد که چند وقتی نبودم. جنون ادواری باز هم زده بود بالا. حوصله ی هيچ چيز رو نداشتم . چند روزی هم رفته بودم اراک برای انتخاب واحد. و الان سعی ميکنم در اولين فرصت يه مطلب جديد بذارم.