سلام بر تمامی دوستان عزيز .شرمنده ام بابت تاخير طولانی. اين چند وقت پدرم در اومد .که کم کم براتون ميگم . فعلا اين يادداشت رو داشته باشين و ببينين که هنوز نمردم.بخشی از اوضاع و احوالم رو توی يه نامه از زبان آيدين سمفونی مردگان به عباس معروفی نوشتم که به زودی ميذارمش رو بلاگ. راستی اگه سمفونی مردگان رو نخوندين سفارش ميکنم حتما بخونين . فعلا بدرود