سلام . نامه ی يدداشت پيشين رو برای عباس معروفی فرستادم و لطف کرد نامه رو به همراه جواب تو سايتش گذاشت. اگه می خواين جواب عباس معروفی رو به نامه ی آيدين ببينين يه سری به اينجا بزنين .

اين وبلاگ قراره از اين به بعد يه سری تغييرات کلی از لحاظ محتوايی بکنه .چون خودم هم تو اين چند وقت پوست اندازی کردم به لطف اقليما که اگه نبود تو پيله ی تنيده شده به دورم خفه می شدم . ولی حالا کم کم دارم ازش خارج ميشم . اقليما رو که بايد شناخته باشين تا حالا . از اين به بعد بيشتر هم ميشناسينش چون قراره اون هم تو اين وبلاگ که از حالا اسمش شده  من و اقليما  مطلب بنوسيه .