سرومد زمستون، شکفته بهارون،

گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون

کوهها لاله زارن، لاله ها بیدارن

تو کوهها دارن گل گل گل آفتابو میکارن

 http://s55.us.rapidbaz.com/premium/01dc3dff5d5c4e428727ad9d720c07e8/4b8e8924

/s55.us./4213344?AftabKaran.mp3

شاید قصه سال بد ما از این آواز شروع شد. این عکس. آزی، بها، من، یاشار، میثم، محبوبه و تو یعقوب. همه داریم میخندیم رو به دوربین و انگشتها را به علامت  V گرفته ایم بالا. رنگ سبز است که از سر و رویمان میبارد و قطعا این هم چیزی جز امید نیست که چشمهایمان را اینطوری به برق انداخته. کجا نشسته ایم؟ روبروی استادیوم حیدرنیا و این هم مهندس موسوی است که سخنرانی می کند و جمعیت اینقدر زیاد است که ما نتوانسته ایم برویم داخل استادیوم. همین است که نشسته ایم اینجا زیر پل حافظ و مثل دوره گردها دسته جمعی سرود می خوانیم.

چقدر عکس و فیلم گرفتند از ما. نمی دانم که می دانند که این پسر سیاه چرده توی عکسهایشان حالا مرده. کشته شده.

بیابان را سراسر مه گرفته ست

چراغ قریه پنهان است، موجی گرم در خون بیابان است

بیابان خسته، لب بسته، نفس بشکسته در هذیان گرم مه

عرق میریزدش آهسته از هر بنددددددد

http://www.4shared.com/file/73670050/73d95ab9/02_-_Biaban.html?s=1

بیدار که شدیم از خواب باورمان نشد. انگار باز هم خواب بودیم. نه. انگار شده بودیم شخصیتهای یک کابوس. و همه روزهای شیرین قبل از انتخابات شد بغض و اشک و چکید از چشمهایمان. نامجو بد فاز میداد این روزها.

یعنی همه چی دروغه فقط تویی و خودت

یعنی همه چی دروغه خودتو گول نزن

یعنی همه چی دروغه حتی تو حتی من

یعنی ببین بمیر ولی بیخود جوش نزن

http://www.4shared.com/file/140559829/e708607e/06_Hame_Chi_Dorooghe.html?s=1

حتما دیدی و جوش زدی که مردی یعقوب. روحت شاد. گرچه با اون بازیهای مسخره پس دادن جسد و حرفای پدرت که همه رو داغون کرد نمی دونم روحت می تونه شاد باشه یا نه. واقعا همه چیز دروغه. تو با ما نبودی. با اونها بودی. اونها تو رو نکشتن. ما کشتیم. امیدوارم که همه چیز دروغ باشه. هیچ خبری از چیزی نباشه. نه خدا و نه روحی که نیاز به آرامش داشته باشه. خوب بخوابی یعقوب.

hey ladies drop it down

just want to see you touch the ground

don't be shy girl go bananza

shake ya body like a belly dancer

http://www.4shared.com/file/49379499/a6838359/Akon_-_Bananza__Belly_Dancer_.html?s=1

دیگه فیس بوک نمی رم. روزنامه نمی خونم. اخبار سیاسی که پخش میشه خودمو میزنم به کری. از بحثهای سیاسی دوری می کنم و چسبیدم به تراوین. باید همجواری با زنهای کراکی و شیشه ای و فاسد رو یک جوری از ذهنم پاک کنم و تراوین خوب فاز میده برای فراموشی. فراموش کردن همه روزهای خوب و بد. فراموش کردن خودت و حماقتهات. پس گور پدر همه چیز. Shake your body baby.

 

 

و قصه روزهای بد همچنان ادامه دارد..............