سی ساله شدم هنوز کودک هستم

همبازی باد و بادبادک هستم

عاشق بشوم؟؟؟نه بچه ها منتظرند

من مادر چند کفشدوزک هستم!!!

جلیل صفربیگی

 

نوشته شده توسط اقلیما