وغيره(۲):روزهای هفته از ديد يک ديوانه (ادامه...)

چهار شنبه:
اين روز در تقويم من ابدا موجود نيست.نحسی و بد بياری از سر وکول اين روز بالا ميرود.بدترين اتفاقات در اين روز می افتد.از هوا وزمين نحسی ميبارد.چهارشنبه را بايد روز کثيف ناميد.
پنج شنبه:
اين روز بهترين وپاک ترين روز هفته است.سراسر ارامش است وبدبياری وجود ندارد.
جمعه:
در غروب اين روزآدم به جنون و حال وهوای خودکشی مبتلا ميشود اما بدبياری وجود ندارد.

بر گرفته از عقايد: م.م

/ 0 نظر / 21 بازدید