وغيره(۲):روزهای هفته از ديد يک ديوانه

شنبه:
در اين روز معمولا به ... گيجه و.... دچار ميشوم.
يکشنبه:
در اين روز اتفاقاتی در شرف وقوع است ولی قطعی نيست وبه همين دليل خيلی دير ميگذرد.
دوشنبه:
در اين روز انسانها ديوانه ميشوند و بوی شومی از اين روز به مشام ميرسد.
سه شنبه:
روز خوبی است. اما يک سری اتفاقات عجيب رخ ميدهد که پايان خوشی دارد هر چند ممکن است شيرين نباشد.

/ 0 نظر / 23 بازدید