# خدا

شلوار تقدس را از تن این جنگ وامانده بکنید

                                                                                          می گویند می خواهد جنگ بگیرد دوباره.تلویزیون را که روشن کنی همه زمینه سازی می کنند. می گویم: ... ادامه مطلب
/ 70 نظر / 10 بازدید